Organizacijos efektyvios veiklos konsultacijos

Sritys, kuriose kuriame vertingus projektus: organizacijos valdymas, žmogiškieji ištekliai, rinkodara, pirkimai, pardavimai, logistikos grandinė arba finansai.

Organizacijos konsultacijos vyksta:

Analizuojame ir kartu įvardiname organizacijos norimas tobulinimo veiklas arba sritis. Planuojame verslo pokyčius.
Įvardiname pokyčio sritis.
Pateikiame keisti esamą situaciją tinkantį vertės pasiūlymą.
Dirbame komandoje, vesdami organizacijos pokytį, palaikydami, konsultuodami. Priklausomai nuo projekto imties galimi bendradarbiavimo susitarimai vertinant ekspertines valandas, skirtas projektui arba sutariant konkretaus pokyčio fiksuotą vertę.